Nieuws
Publicatiedatum: 14 april 2020 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

HR-processen liggen grotendeels stil

61% van alle Nederlandse organisaties hebben hun HR-processen na het uitbreken van het coronavirus opgeschort of zelfs stopgezet. Nog eens 11% overweegt dat ook. Eén van de meest voorkomende maatregelen is de vacaturestop. 35% heeft al besloten voorlopig niemand meer aan te nemen, 18% verwacht dat binnenkort ook te moeten doen. Bijna een derde geeft daarnaast aan dat stages en traineeprogramma’s zijn opgeschort. Bij 23% zijn de opleidingsmogelijkheden acuut beperkt. 30% van de organisaties brengt hun flexibele schil terug en 14% heeft al een besluit genomen de duur van overeengekomen arbeidscontracten aan te passen. Het thuiswerken zorgt onderwijl voor een daling van de productiviteit en tegelijk een gevoel van een hogere werkdruk. Organisaties proberen te anticiperen op corona door nog meer digitaal te werken en tegelijk nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

HR Trendonderzoek

Dat blijkt uit een steekproef die gehouden is onder 150 HR-professionals afkomstig uit alle sectoren, onderdeel van Performa’s HR Trendonderzoek, uitgevoerd door Berenschot en AFAS. Volgens hoofdonderzoeker Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, werpt de coronacrisis organisaties ver terug in de tijd. Hij waarschuwt dat het opschorten van opleiden en trainen een rem betekent op het noodzakelijke onderhoud en de ontwikkeling van medewerkers en organisatie, terwijl het juist zaak is goed voorbereid uit deze crisis te komen.

Meer werkdruk en minder productiviteit

Uit het onderzoek blijkt verder dat medewerkers enerzijds kampen met een hogere werkdruk, maar anderzijds minder productief zijn. 38% geeft aan dat de werkdruk door de crisis is toegenomen, 30% verwacht dat binnenkort ook te gaan meemaken. Daarentegen geeft 52% aan dat hun eigen productiviteit flink is gekelderd. Britt Breure, HR manager bij AFAS Software, geeft aan dat veel mensen opeens vanuit een kantoorsituatie moeten omschakelen en alles digitaal moeten doen. Het werk komt letterlijk binnen in de huiskamers van mensen, waar ook vaak partners en kinderen zijn. Zo’n transitie is niet in één dag gemaakt en vraagt veel van de medewerkers.

Versnelde digitalisering

Dankzij digitalisering kunnen organisaties op de korte termijn overleven en tegelijk investeren in het post-corona tijdperk. Om met alle thuiswerkers toch effectief te blijven werken, heeft 88% nieuwe, digitale vormen van werkoverleg geïntroduceerd. Bij veel organisaties wordt de dag met het hele team via videocall geopend of zijn er online koffiemomenten voor de ook belangrijke informele communicatie. Daarnaast dwingt de coronacrisis managers tot nadenken over nieuwe producten en diensten, veelal ook digitaal. Iets meer dan dertig procent van de organisaties is daar mee bezig.