Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Pensioen

Indexatie pensioenen kan al per 2022

Pensioenfondsen mogen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 de pensioenen voor hun deelnemers indexeren. Voorwaarden zijn dat een fonds een dekkingsgraad van ten minste 105% heeft, een goede onderbouwing maakt voor de indexatie en de verwachting uitspreekt over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat kan dankzij de inwerkingtreding van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen per 1 juli.