Nieuws
Publicatiedatum: 30 juni 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Arbeidsmarkt

Kabinet gaat arbeidsmarktkrapte te lijf

Door de vraag naar arbeid te verminderen, het arbeidsaanbod te vergroten en de match tussen vraag en aanbod te verbeteren, wil het kabinet meedenken de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Deze aanpak bestaat uit zes acties: het stimuleren van technologie- en procesinnovatie, inzet op arbeidsaanbod, verbeteren van de match, het stimuleren van meer uren werken, inzet op leven lang ontwikkelen en het verbeteren van de aansluiting initieel onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat staat in een Kamerbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni.

Aanvullende maatregelen

Andere maatregelen waar het kabinet aan denkt zijn:

  • het aantrekkelijk maken om door te werken na de AOW-leeftijd;
  • het ontzorgen van mensen die naar krapteberoepen willen overstappen;
  • het stimuleren van meer uren werk door een bonus.

Gezamenlijke aanpak

Het kabinet roept werkgevers en werknemers op om samen de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zo kunnen werkgevers naast lonen ook andere arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk maken, functie-eisen verlagen, werknemers zelf opleiden en inzetten op arbeidsbesparende technologie. Werknemers kunnen gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden SLIM en STAP om breed inzetbaar te blijven en meer uren te maken. Het kabinet kan maatregelen nemen om werk lonender te maken zoals het verhogen van het minimumloon en de belastingdruk voor lage en middeninkomens te verlagen.