Nieuws
Publicatiedatum: 29 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Bonus geld

Kabinet werkt aan plan voor voltijdsbonus

Het kabinet gaat kijken of het mogelijk is om deeltijders die voltijds gaan werken een structurele bonus te geven. Dat zou kunnen helpen om het personeelstekort en de werkdruk binnen organisaties te verkleinen. Een meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich tijdens de algemene beschouwingen achter een motie van VVD en D66 die het kabinet oproept nog dit jaar met een plan voor een voltijdsbonus te komen. Dat meldt De Volkskrant op 23 september.

Potentieel

Vooral de werkgeversorganisaties dringen steeds luider aan op een voltijdsbonus. Dat is volgens hen de oplossing voor de korte termijn om het personeelstekort weg te werken. Met onze relatief grote aantal deeltijdwerkers zit daar het potentieel om snel meer mensuren in te kunnen zetten. Misschien is er meer nodig dan alleen een financiële prikkel, zoals meer regie over je eigen werk en roosters die bijdragen aan een betere balans werk-privé.

Juridisch lastig

Hoe de voltijdsbonus er precies uit moet komen te zien, is nog onduidelijk. Juridisch gezien is zo’n bonus lastig. De Wet onderscheid arbeidsduur verbiedt onderscheid te maken op basis van een verschil in arbeidsduur. Maar volgens premier Rutte is er toch hoop. De Raad van State heeft onlangs aangegeven dat er juridische gronden zijn voor een voltijdsbonus. ‘We moeten dat nog wel even heel precies op papier zetten’, zei Rutte tijdens de beschouwingen.

Discriminerend

In 2020 oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat een voltijdsbonus alleen is toegestaan met een hele goede onderbouwing en die is er volgens het College niet. Ook vindt het College dat een voltijdsbonus ook zou moeten gelden voor mensen die nu al voltijds werken. Anders zou die groep worden gediscrimineerd.