Nieuws
Publicatiedatum: 13 maart 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Binnenhof

Kabinet wil flexwerk verder inperken

Er komen stevige maatregelen om flexwerk verder in te perken. De draaideur na drie tijdelijke contracten wordt verlengd van zes maanden naar vijf jaar. Oproepcontracten worden basiscontracten met een gegarandeerd minimumaantal uren en -betaling; extra uren mogen werknemers weigeren. En het toezicht op schijnzelfstandigheid wordt aangescherpt. Dat blijkt uit een conceptbrief van de Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, die in handen is van de Volkskrant.

Draaideur

Met de verlenging van de wachttijd naar vijf jaar wil Van Gennip het misbruik van draaideurconstructies voorkomen en ervoor zorgen dat werkgevers werknemers een vast dienstverband aannemen. Nu nemen nog teveel werkgevers medewerkers met drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar, dan een half jaar niet, en vervolgens weer drie jaar. De verlengde wachttijd moet ook gaan gelden voor uitzendkrachten.

Basiscontract

Met de vervanging van oproepcontracten door basiscontracten krijgen oproepkrachten een bodem in het aantal uren en het loon dat ze gaan verdienen. In het basiscontract vermeldt ook het maximum aantal uren, net als bij het oude min-max contract. Maar ook hier geldt dat werknemers er meer rechten bij krijgen. Ze zijn niet langer verplicht deze extra uren ook vol te maken en kunnen de oproep tot het maken van extra uren voortaan weigeren.

Schijnzelfstandig

Voor de aanpak van schijnzelfstandigheid komt er een minimum-uurtarief voor zzp’ers tussen de € 30 en € 35. Is dat lager, dan is iemand automatisch geen zzp’er, maar een werknemer met een arbeidscontract. Daarbovenop geldt dat een zzp’er meer dan één opdrachtgever moet hebben. En er mag geen sprake zijn van een te dwingende instructie van de opdrachtgever op welke manier de zzp’er zijn werk invult. De arbeidsinspectie moet dit allemaal gaan controleren.

Verruiming tijdelijke WW

Is het dan alleen maar ‘meer vast en minder flexibel’? Nee, want de regeling voor tijdelijke WW wordt veranderd. Zien werkgevers door onvoorziene omstandigheden de werkgelegenheid met minimaal 20% teruglopen, dan kunnen ze straks een beroep doen op collectieve WW zonder dat dit ten koste gaat van de individuele WW-rechten van werknemers.

Reacties

De plannen uit de conceptbrief zijn een uitwerking van de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ van vorig jaar juli. Vooralsnog is het onduidelijk of dit straks ook de definitieve brief van Van Gennip aan de Tweede Kamer is, of dat het een proefballon is om de reacties te peilen. Die verschillen nogal Vakbonden reageren positief over de uitgelekte plannen. Uitzendbureaus zijn minder blij met de langere draaideur. Werkgevers vinden dat verdere deflexiblisering alleen maar leidt tot extra problemen op de toch al krappe arbeidsmarkt.