Nieuws
Publicatiedatum: 26 juni 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Let op wettelijke verlofdagen

Per 1 juli 2013 vervallen de wettelijke vakantiedagen van werknemers die zijn opgebouwd in 2012. Uw OR kan hier vragen over krijgen, want dit is de eerste keer dat vakantiedagen al na een half jaar vervallen als gevolg van de gewijzigde vakantiewet per 1 januari 2012. De verkorte vervaltermijn van vakantiedagen geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven vijf jaar geldig. Ook kan de cao afwijken van de verkorte houdbaarheidstermijn van vrije dagen. Dring er bij de bestuurder op aan dat de werknemers hierover heldere informatie krijgen en dat ze eerst de minst lang houdbare vakantiedagen – de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd ná de wijziging van de vakantiewet – opmaken.