Nieuws
Publicatiedatum: 20 december 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Meer rechten voor PV & PVT over pensioen

Vanaf 1 januari 2019 gaat de Verzamelwet Pensioenen 2019 in, met versterkt informatierecht en initiatiefrecht voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV). Een PVT is een medezeggenschapsorgaan dat kan worden opgericht bij 10-50 werknemer, een PV bij minder dan 10 werknemers. Bestuurders moeten PVT en PV voortaan schriftelijk informeren over veranderingen in de pensioenregeling. Ook kan de PVT (het ontbreken van) een pensioenregeling vanaf nu aankaarten bij de bestuurder.

PVT: versterkt informatierecht & initiatiefrecht
De PVT heeft op dit moment al een expliciet informatierecht, maar de bestuurder bepaalt zelf of hij de informatie schriftelijk of mondeling verstrekt. Ook voor de organisaties met een PVT geldt dat de bestuurder na de wetswijziging verplicht wordt om de informatie schriftelijk te verstrekken. Ook moet de bestuurder de PVT informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. Tot slot introduceert de wet een initiatiefrecht voor de PVT. Hiermee wordt expliciet bepaald dat de PVT het onderwerp pensioen op de overlegagenda kan zetten en dat de bestuurder verplicht is om in overleg te gaan hierover.

PV: versterkt informatierecht
Op dit moment is de bestuurder al verplicht om advies te vragen over belangrijke veranderingen in de arbeidsvoorwaarde pensioen, als deze gevolgen hebben voor minstens een kwart van het personeel. Vanaf 1 januari 2019 krijgt de PV een expliciet informatierecht. Dat betekent dat u het recht heeft om informatie aangaande pensioen op te vragen bij uw bestuurder. Bovendien is hij verplicht deze informatie schriftelijk te overhandigen, indien de informatie schriftelijk beschikbaar is.

De versterking van deze medezeggenschapsrechten volgt het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Als gevolg van de aanpassing van de Pensioenwet worden ook artikel 35c, 35b en artikel 18 uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangepast.