Nieuws
Publicatiedatum: 5 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Meer werken is niet voor iedereen weggelegd

Door zorgtaken is meer uren werken niet voor iedereen mogelijk. Andere beperkende factoren om meer uur te werken zijn de werkdruk en fysiek zware belasting. Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV waaraan 16.000 leden hebben deelgenomen. Meer dan 75% van de respondenten geeft aan niet meer te kunnen of te willen werken.

Kleine contracten

De afgelopen vijf jaar heeft 20% bij hun werkgever aangegeven meer uren te willen werken. Bijna 45% van deze verzoeken zijn niet of minimaal gehonoreerd omdat werkgevers bij kleine contracten werknemers flexibel willen inroosteren. Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha is zeggenschap over werktijden heel belangrijk. Werknemers willen graag van een 4- of 6-urige werkdag naar een 8-urige werkdag of overwerk omzetten in contracturen. Maar werkgevers vullen de gaten in het rooster op met uitzendkrachten.

Investeren in personeel

Ook gaf 20% aan meer uren te willen werken als het uurloon dan ook structureel omhooggaat. Volgens Boufangacha hebben werkgevers het gebrek aan personeel over zichzelf afgeroepen door niet te investeren in opleiding, perspectief en werkplezier en vooral te besparen op de arbeidskosten. Volgens hem is er ‘een breder debat nodig over wat voor werk we in Nederland wenselijk vinden. En vooral hoe we zorgen voor goede, gezonde banen waar mensen met plezier werken en niet overspannen van raken.’

Overwerk

Van de overvraagden werkt 46% structureel over, met name in het onderwijs. Bijna 90% geeft aan dat de werkdruk hoog is door een gebrek aan collega’s en 20% geeft aan dat het fysiek niet mogelijk is om meer uren te maken. Werkgevers zien vaak de werkdruk niet en zijn niet creatief om nieuwe medewerkers aan te trekken. Een deel van de oplossing kan gevonden in het aantrekken van 55-plussers, mensen met een uitkering of arbeidsbeperking. Maar dat vereist maatwerk en daar hebben werkgevers niet altijd zin in.