Nieuws
Publicatiedatum: 7 augustus 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Minder vaak ziek, maar wel langer

Het gemiddelde ziekteverzuim is de eerste helft van dit jaar gedaald van 4,5% naar 4,3%. Ook het aantal keren dat werknemers zich ziekmelden is afgenomen. Werknemers melden zich minder vaak ziek dan een jaar geleden. Wel was de gemiddelde duur van het ziekteverzuim langer. Dat blijkt uit een analyse van 365/ArboNed, gebaseerd op ruim een miljoen werknemers. Vooral het kortdurende verzuim is afgenomen. Volgens Corné Roelen, bedrijfsarts bij 365, heeft de daling van het verzuim te maken met de krappe arbeidsmarkt. Mensen zijn bang hun werk kwijt te raken. Roelen: ‘we zien dat er minder kort verzuim is, je blijft als werknemer niet meer thuis voor die verkoudheid en als je op den duur toch uitvalt dan is dat langer’.

Stimulerende taak van de ondernemingsraad

Uw ondernemingsraad kan het ziekteverzuimbeleid weer eens tegen het licht houden en zo nodig op een goede begeleiding aandringen om re-integratie te bevorderen. Dit past bij de stimulerende taak van de OR op het gebied van het ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers.