Nieuws
Publicatiedatum: 28 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
inclusieve werkvloer

Naar een inclusieve werkvloer

Werkgevers hebben een belangrijke taak in het bevorderen van een inclusieve werkomgeving. Inclusieve organisaties zijn aantrekkelijk voor talenten, werknemers zijn er meer betrokken en tevreden en blijven langer. Omdat beslissingen vanuit meerdere perspectieven worden bekeken presteren inclusieve organisaties beter en nemen evenwichtigere beslissingen en zijn daardoor innovatiever en creatiever. Om inclusiviteit te bevorderen heeft de AWVN het Manifest gelijke kansen, een arbeidsmarkt voor iedereen gepubliceerd. 

Sleutelrol werkgevers 

Iedereen moet zich op werkvloer veilig voelen, zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en gelijkwaardig worden behandeld. Dat begint al bij het wervings- en selectieproces, maar ook bij het doorstroombeleid. Iedereen verdient immers gelijke kansen. De taak van de werkgever is te zorgen voor draagvlak en inclusiviteit te bevorderen, bijvoorbeeld dat het management het goede voorbeeld geeft. 

Stappenplan om een inclusieve organisatie te worden 

Om een inclusieve organisatie te worden, kunnen werkgevers acties ondernemen op het gebied van werving en selectie, inclusieve arbeidsvoorwaarden, werk anders organiseren en het creëren van een inclusieve cultuur.

Rol OR bij het creëren van een inclusieve werkomgeving 

De OR kan dit onderwerp bij het management aanhangig maken door het te agenderen voor het artikel 24 overleg. Volgens artikel 24 lid 1 overlegt de OR tweemaal per jaar met de bestuurder over de algemene gang van zaken. Door het bespreekbaar te maken met de bestuurder levert de OR een bijdrage aan de bewustwording van een inclusieve organisatie bij de bestuurder.