Nieuws
Publicatiedatum: 23 juni 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Technologie

Nieuwe banen door technologische ontwikkelingen

Een derde van de werkgevers verwacht dat er de komende vijf jaar nieuwe banen ontstaan door technologische ontwikkelingen. Eenzelfde percentage denkt dat functies sterk veranderen door digitalisering, automatisering en robotisering. Slechts 10% verwacht dat er banen zullen verdwijnen. Door deze ontwikkelingen zullen werknemers zich moeten blijven scholen om inzetbaar te blijven. Dat blijkt uit het nieuwste werkgeversonderzoek van UWV.

Meer of minder banen

Van de kleine werkgevers denkt 29% dat technologische ontwikkelingen tot nieuwe banen leiden, bij middelgrote is dat 36% en bij grote ondernemingen 51%. Ook zijn er verschillen te zien tussen sectoren. Bij openbaar bestuur, industrie en informatie & communicatie verwacht men meer dan gemiddeld dat er nieuwe banen ontstaan. Aan de andere kant verwacht 30% van de grote werkgevers banenverlies door automatisering, met name bij openbaar bestuur. In de sectoren onderwijs, zorg en bouw verwacht men het minst vaak banenverlies.

Investeren in scholing

Om inzetbaar te blijven is scholing essentieel. Werkgevers zijn verantwoordelijk dat hun medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Het kan daarbij helpen dat elke werknemer aanspraak kan maken op € 1.000 opleidingsbudget per jaar via het STAP-budget. Werkgevers kunnen met vragen over scholing van medewerkers terecht bij werkgeversservicepunten van het UWV in de regio.

Rol OR

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht als de bestuurder een collectieve opleidingsregeling opstelt, wijzigt of intrekt. Individuele afspraken over scholing of afspraken over scholing in de CAO zijn niet instemmingsplichtig.