Nieuws
Publicatiedatum: 4 juli 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Binnenhof

Nieuwe regeling tijdelijke WW bij calamiteiten

Werkgevers kunnen bij calamiteiten voor maximaal zes maanden aanspraak maken op de nieuwe Crisisregeling personeelsbehoud, waardoor hun werknemers tijdelijk WW of ander werk krijgen. Er is sprake van een calamiteit als er minimaal twee maanden gemiddeld 20% minder werk is door een oorzaak die buiten het normale bedrijfsrisico valt, zoals oorlog, overstroming, extreem weer, brand of een pandemie. De werkgever heeft twee keuzes: herplaatsing van werknemers of tegemoetkoming in de loonkosten met WW.  

Herplaatsing of tegemoetkoming 

Dat kondigt minister Karien van Gennip op 30 juni aan bij de Tweede Kamer. Bij herplaatsing kan een werkgever de werkzaamheden van het personeel tijdelijk eenzijdig wijzigen door werknemers op een andere locatie of in een andere functie te laten werken. Werknemers kunnen dan gewoon blijven doorwerken. Werkgevers moeten in dat geval het volledige loon doorbetalen. Bij een tegemoetkoming wordt de werkgever voor 60% gecompenseerd voor de loonkosten over uren die komen te vervallen, met een opslag van 23,5% aan werkgeverslasten.

Budgetneutraal 

Bij de tegemoetkoming dragen werkgevers, werknemers en overheid bij aan de kosten. Hiermee geeft Van Gennip invulling aan de budgetneutrale deeltijd-WW. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de loop van 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. De ingangsdatum zal vermoedelijk niet eerder zijn dan 1 januari 2025.