Nieuws
Publicatiedatum: 18 maart 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

OR krijgt meer inzicht in de topsalarissen

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten straks verantwoording afleggen over wat de top verdient ten opzichte van gewone werknemers. Ze worden verplicht de hoogte en opbouw van topsalarissen voor te leggen aan de OR. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit wettelijk vastleggen. Hierdoor moet er meer openheid en discussie komen over de soms scheve salarisverhoudingen binnen de organisatie. Ondanks de al jaren durende economische crisis zijn de beloningen van sommige topbestuurders veel harder gestegen dan die van gewone werknemers. De minister gaat niet over de hoogte van salarissen, maar hij wil de uitwassen tegengaan door de OR’en een grotere rol geven.

Wet Harrewijn
Er was al de Wet Harrewijn. Op basis hiervan kregen OR’en recht op inzicht in de topsalarissen bij organisaties met 100 werknemers of meer. Dat recht was beperkt tot de verplichte informatie over de beloningsverhoudingen van meerdere directieleden. Uit onderzoek bleek dat veel OR’en weinig gebruik maakten van de Wet Harrewijn. Straks geldt die verplichting al voor organisaties met 50 werknemers of meer en krijgt de OR meer mogelijkheden.

Publieke sector
Daarnaast wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de topinkomens in de publieke en semipublieke sector per 1 januari 2015 terug brengen naar de hoogte van een ministersalaris (144.108 euro). Nu ligt de limiet nog op 130 procent van een ministersalaris. Het wetsvoorstel van Plassterk is voor een spoedadvies naar de Raad van State gestuurd zodat het nog voor de zomer in de Tweede Kamer kan worden behandeld.