Nieuws
Publicatiedatum: 29 april 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Overheid betaalt deel ouderschapsverlof

De overheid gaat vanaf augustus 2022 een deel van het ouderschapsverlof vergoeden. Het kabinet heeft besloten de eerste negen weken van het ouderschapsverlof vergoeden tot maximum 50% van het dagloon voor de werknemer. Het verlof moet dan wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het geboren kind. Met deze nieuwe regeling wil het kabinet werknemers aanmoedigen ook echt ouderschapsverlof op te nemen. Tot nu toe doet slechts een op de drie werkende ouders dat, omdat het onbetaald verlof een te groot gat slaat in het familiebudget.

Optelsom

Volgens de bestaande Wet arbeid en zorg hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van een kind. De eerste 9 weken daarvan worden vanaf medio 2022 dus deels betaald, mits opgenomen in het eerste jaar. Het plan voor betaald ouderschapsverlof volgt op het recente extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners niet meer twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Sinds 1 juli 2020 krijgen ouders nog eens vijf weken volledig betaald geboorteverlof in de eerste zes maanden van een baby. Opgeteld met de negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof krijgen partners van moeders vanaf 2022 in totaal vijftien weken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind. Moeders hebben vanaf 2022 recht op volledig doorbetaald zwangerschapsverlof van zestien tot twintig weken, plus negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Het is een hele optelsom aan verlof.

Bovenwettelijke afspraken

Er is al een beperkte groep organisaties die nu een bovenwettelijke regeling van volledig of gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof kent. Dat is dan afgesproken tussen werkgevers en vakbonden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), of tussen werkgever en ondernemingsraad in het arbeidsvoorwaardenreglement (AVR). Voor een werkgever kan zo’n bovenwettelijke regeling interessant zijn uit oogpunt van arbeidsmarktreputatie: het is een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde om mee te werven. Voor werknemers kan het ook een grote wens zijn. Staat er niets in de cao of AVR, maar willen beide partijen wel een bovenwettelijke regeling, ga dan om tafel met werkgever en OR.