Nieuws
Publicatiedatum: 19 november 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Raad van State: nieuwe arbeidsrecht weinig kansrijk

Alhoewel de ministerraad akkoord is gegaan met een aantal ingrijpende aanpassingen in het ontslagrecht, is de Raad van State (RvS) kritisch. In de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staan maatregelen die het voor werkgevers eenvoudiger maken om werknemers te ontslaan, doordat ook meerdere kleinere redenen gezamenlijk voldoende grond kunnen zijn voor ontslag. Niet alleen wordt ontslag versoepeld, ook komt er meer balans in de transitievergoeding, wordt de proeftijd verruimd en komt er een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype. De Raad vindt het voorstel echter niet ingrijpend genoeg en vindt dat er een meer fundamentele en brede aanpak nodig is.

Aanpassing nodig

De RvS is wel positief over de introductie van de cumulatiegrond en de aanpassing van de regeling voor de transitievergoeding, maar adviseert de maatregelen voor payrolling en proeftijd niet in de huidige vorm in het wetsvoorstel op te nemen.

Uitgewerkte regelgeving ter internetconsultatie

Enkele onderdelen uit de Wab zijn uitgewerkt in zogeheten ‘lagere regelgeving’ en staan ter internetconsultatie online, u kunt hier tot en met 10 december op reageren op deze website. Deze regelgeving betreft:

  • de voorwaarden waaronder de werkgever voor transitievergoedingen wordt gecompenseerd;
  • een regeling voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren, zodat voor álle werknemers de transitievergoeding berekend kan worden;
  • verduidelijking welke arbeidsovereenkomsten wel en niet tot een oproepovereenkomst worden gerekend;
  • een wijziging van het besluit Wfsw: vaststelling van het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie op vijf procentpunten; vastlegging van vier situaties waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie dient af te dragen; het overhevelen van enkele lasten van sectorfondsen naar andere fondsen;
  • een wijziging van het besluit Wfsw: enkele bepalingen vervallen en het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven wordt afgeschaft, er worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.

Meer weten over deze wijzigingen in het wetsvoorstel? Lees dan de checklist Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)