Nieuws
Publicatiedatum: 16 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Collega's

Rapport Borstlap is voor volgend kabinet

Maak de kloof tussen vast en flexibel werk kleiner. Dat was de boodschap van de commissie Borstlap op 23 januari van dit jaar in een rapport over de toekomstbestendigheid van de huidige arbeidsmarkt. Goed idee, zeiden minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van ’t Wout. Maar nu schuiven de bewindslieden de hete aardappel grotendeels door naar een volgend kabinet.

Coronacrisis

Zo blijven de aanbevelingen van de commissie nu al bijna een jaar op de plank liggen. En dat terwijl de coronacrisis de aanpak alleen maar urgenter maakt. Veel zzp’ers zien hun inkomen als sneeuw voor de zon verdwijnen en er komen dagelijks extra werklozen bij. Om toch al wat te doen schrijven Koolmees en Van ‘t Wout in de Kamerbrief van 11 november 2020 dat ze alvast voorbereidingen voor een nieuwe aanpak, zodat een volgend kabinet hiermee verder kan.

Commissie Borstlap

De commissie Borstlap concludeerde dat de voor- en nadelen van flexibele arbeidscontracten oneerlijk zijn verdeeld tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling. De commissie stelde onder meer voor om daarom een hogere premie te heffen voor flexibele krachten voor het geval ze werkloos worden. Verder pleit de commissie voor een gelijke manier van belasting heffen voor zelfstandigen en andere werknemers.