Nieuws
Publicatiedatum: 26 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Rechtspositie vertrouwenspersoon moet beter

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) roept het kabinet te zorgen voor een betere rechtsbescherming van vertrouwenspersonen. Dat maakt het makkelijker om slachtoffers daadwerkelijk bij te staan en de druk van een werkgever te weerstaan, zonder de angst zélf je baan kwijt te raken. 80% van de vertrouwenspersonen ondersteunt de oproep, zo blijkt uit een enquête van LVV en het onderzoeksprogramma De Monitor.

Terugfluiten
Te vaak fluiten werkgevers hun vertrouwenspersonen terug bij hulp aan slachtoffers van intimidatie. Bij interne vertrouwenspersonen is dat 10%, bij externe iets meer dan het dubbele. Eén op de zes werknemers heeft last van pestende of opdringerige collega’s. Ongewenst gedrag op de werkvloer veroorzaakt werkstress en leidt tot verzuim. De helft van slachtoffers van intimidatie is ‘dubbel de dupe’: door de intimidatie zelf en nog eens omdat men wegens ‘verstoorde verhoudingen’ thuis komen te zitten of worden overgeplaatst naar een andere afdeling terwijl de dader kan blijven zitten.

Landelijke gedragscode
Het kabinet onderzoekt momenteel de verbetering van de rechtspositie. De Tweede Kamer heeft het kabinet ook gevraagd te kijken naar de mogelijke invoering van een landelijke gedragscode over de behandeling van klachten rond seksuele intimidatie. Bestaande gedragscodes verschillen nu wel heel erg van bedrijf tot bedrijf. Ook de OR, die al instemmingsrecht heeft bij de instelling van een vertrouwenspersoon, kan een bijdrage leveren aan de controle op de naleving van een gedragscode, door het regelmatig op de agenda van de overlegvergadering te zetten.