Nieuws
Publicatiedatum: 12 juli 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
RI&E

Stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst

Een leerling van het Albeda College gaat stage lopen bij een zorginstelling voor 24 uur per week. Zij ontvangt hiervoor een stagevergoeding van € 600 netto per maand. Omdat zij dezelfde werkzaamheden verricht als de reguliere werknemers en omdat in de praktijkovereenkomst de term arbeidsovereenkomst staat, is de stagiair van mening dat zij een arbeidsovereenkomst heeft en eist het salaris dat bij de functie hoort. De rechter gaat hierin niet mee. omdat zij alle werkzaamheden onder begeleiding verricht.

Verweer

De centrale vraag is of een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. Uit jurisprudentie volgt dat als de werkzaamheden primair zijn gericht op het opdoen van kennis en ervaring en verband houden met de opleiding er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De partijen zijn primair overeengekomen dat de werkzaamheden een leerfunctie hebben. Ook al heeft de stagiair dezelfde werkzaamheden verricht, deze zijn gedaan onder begeleiding. De rechter stelt de eiseres in het ongelijk en veroordeelt haar tot het betalen van de proceskosten.