Nieuws
Publicatiedatum: 2 oktober 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR
Rechtzaak

Stalkende werkgever moet werknemer € 36.000 betalen

Een werkneemster werkt sinds maart 2020 bij Pieter Pot, een verpakkingsvrije supermarkt die boodschappen in statiegeldpotten aan klanten verkoopt. Ze meldt zich na ruim twee jaar ziek met ernstige nekklachten. De bedrijfsarts constateert dat ze voorlopig niet kan werken. De werkgever vertrouwt het niet en schakelt twee bedrijfsrechercheurs in om haar een paar weken te volgen. Ze wordt onder andere gespot op een festival, waar ze ‘zijdelings headbangende bewegingen heeft gemaakt en langere tijd heeft gedanst en gehupt’. Ook tilt ze zware zakken vuilnis en kattenvoer.

Op staande voet

Pieter Pot concludeert dat de vrouw liegt over haar ziekte en ontslaat haar op staande voet. Dat vindt de werkneemster onterecht. Ze stapt naar de rechter in Rotterdam en eist € 85.000. De rechter oordeelt dat het ontslag onterecht is. Het laten volgen van werknemers mag alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. De werkgever heeft op basis van ‘onderbuikgevoel’ rechercheurs ingeschakeld en dat is volgens de rechter buitenproportioneel. Bovendien mag het een werkgever volgens de rechter zonder bevestiging van de bedrijfsarts niet constateren dat de werkneemster liegt over haar klachten.

Vergoeding

Er is veel te snel over gegaan tot het ontslag op staande voet. Pieter Pot moet de vrouw een transitievergoeding van € 3.400 betalen. Daarbij komt ook zo’n € 7.400 achterstallig loon, inclusief een strafverhoging van 25%. Verder ontvangt de werkneemster een vergoeding wegens onrechtmatige opzegging van € 5.400. Ze krijgt ook nog eens een extra schadevergoeding wegens verwijtbaar handelen in de ontslagprocedure van € 20.000. Tot slot mag Pieter Pot ook alle proceskosten betalen.