Nieuws
Publicatiedatum: 20 juni 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Arriva openbaar vervoer bus

Waarom verbiedt de rechter een staking van Arriva?

Op 6 mei wilden de buschauffeurs van Arriva in Twente gaan staken. Vakbond FNV wilde met de staking hun eis ondersteunen dat het vervoersbedrijf direct moest overstappen op de nieuwe dienstregeling. Arriva wilde vasthouden aan de tijdelijke noodregeling die was afgesproken met de OR en vroeg de rechter de staking te verbieden. Op grond waarvan beoordeelt de rechter of er wel of niet gestaakt mag worden?

Europees sociaal handvest

Elke rechter toetst een voornemen tot staken aan het Europees sociaal handvest (ESH). Daarin staat (in artikel 6, aanhef en onder 4) dat werknemers het recht hebben om collectieve acties te voeren bij belangengeschillen over collectieve afspraken. Een vakbond is daarbij vrij is in de keuze van middelen om haar doel te bereiken, bijvoorbeeld een staking. Dat is eerder bepaald in het zogenoemde Enerco-arrest van de Hoge Raad van 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3077).

Wel of geen belangenverschil?

Arriva stelt dat er geen sprake is van een belangengeschil, de staking niet redelijkerwijs bijdraagt aan het recht op collectief onderhandelen en dat de staking in strijd is met afspraken in cao. FNV stelt dat de noodregeling te lang duurt, een te hoge werkdruk tot gevolg heeft en daarmee ook leidt tot een hoger ziekteverzuim. En er ligt een andere regeling klaar, die voor werknemers gunstig afwijkt ten opzichte van de cao. Die regeling is niet via de rechter af te dwingen, maar wel via onderhandelen af te spreken. En staken ondersteunt dat collectief onderhandelen, zo stelt FNV.

Instemming ondernemingsraad

De rechter kijkt als eerste naar de cao. Daarin staat dat wijzigingen in de dienstregeling altijd ter instemming aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd. En dat is gebeurd, zowel bij de noodregeling als de nieuwe regeling. De rechter constateert dat Arriva en FNV niet bestrijden dat de noodregeling voldoet aan de minimumeisen uit de cao. Ook blijkt dat de OR de vereiste instemming al heeft gegeven om tot de zomervakantie de noodregeling aan te houden. En dat betekent, aldus de rechter, dat er geen rol meer is voor de vakbonden en de staking verboden wordt

Uitspraak zelf lezen? Zoek het op met dit nummer: ECLI:NL:RBMNE:2024:2808