Nieuws
Publicatiedatum: 19 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken

Steeds meer thuiswerkvergoeding opgenomen in cao’s

Sinds thuiswerken een grote vlucht heeft genomen, wordt ook de thuiswerkvergoeding voor werknemers steeds vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Het gaat meestal om een vergoeding van enkele euro’s per thuiswerkdag voor de kosten van energie en data. Daarnaast kunnen werknemers veelal op declaratiebasis hun werkplek thuis ergonomisch inrichten.

Rijksoverheid

De toegenomen populariteit van de thuiswerkvergoeding is te zien aan recent afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), zoals die van de Rijksoverheid en de waterschappen. De nieuwe cao van de Rijksoverheid, met een looptijd tot 1 januari 2021, beloont de thuiswerkende werknemers met een vergoeding van € 363 op basis van een fulltime arbeidscontract voor de periode van 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Werknemers kunnen de vergoeding zelf aanvragen bij de werkgever.

Waterschappen

Werknemers bij waterschappen krijgen de komende vijf jaar € 850, voor 2020 is er een voorschot van € 250. Ook werknemers die juist niet hebben kunnen thuiswerken krijgen de vergoeding, als extra beloning voor het harde werk tijdens de coronacrisis. De resterende € 600 is op declaratiebasis voor de inrichting van een arbovriendelijke thuiswerkplek. Verder is er een vergoeding van € 3 per thuiswerkdag als bijdrage in de energie- en internetkosten. De afspraken zijn met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 april 2020 tot 1 april 2025.

OR

Staat er niets over een thuiswerkvergoeding in uw cao, of heeft uw organisatie geen cao, dan kan een thuiswerkvergoeding ook worden opgenomen in een (aanvullend) arbeidsvoorwaardenreglement. Een OR heeft initiatiefrecht en kan dit onderwerp dus op de agenda zetten met de bestuurder. Een thuiswerkvergoeding die niet in de cao staat is ook instemmingsplichtig. In deze checklist treft u een overzicht van de belangrijkste ins en outs van thuiswerk.