Nieuws
Publicatiedatum: 11 maart 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Strijd avr versus cao Jumbo woekert voort

Jumbo, de OR’en van Jumbo en de vakbonden zetten de strijd wat betreft de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) en de cao voort. Deze avr is in samenspraak met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Ondernemingsraad Supply Chain (OR SC) afgesproken, tot weerzin van de vakbonden. Nu heeft de supermarktketen een zogeheten ‘generaal pardon’-regeling met de ondernemingsraad afgesproken. Dat wil zeggen dat werknemers die nog niet getekend hebben, maar nu wel instemmen met de avr, alsnog de loonsverhoging van 2,5% met terugwerkende kracht krijgen. De vakbond FNV heeft hierop een meldpunt geopend, waar werknemers zich kunnen melden als zij zich door de bestuurder onder druk voelen gezet om voor de avr te kiezen, in plaats van bij de cao te blijven. Zo meldden het Algemeen Dagblad en de vakbonden afgelopen week.

Opnieuw naar de rechter?

In januari bepaalde de rechter dat Jumbo de cao niet op tijd had opgezegd en gaf daarmee de vakbonden gelijk. De supermarktketen is nog tot 1 april 2019 gebonden aan de cao. Jumbo wil deze uitspraak nu aanvechten.