Nieuws
Publicatiedatum: 21 augustus 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Stroom klokkenluiders houdt aan

In de eerste helft van het jaar hebben 197 mensen contact opgenomen met het Adviespunt Klokkenluiders. Dit  aantal is net zo hoog als in 2012. Van de 197 ‘klokkenluiders’ vroegen er 139 (70%) om inhoudelijk advies rondom een bepaalde kwestie. De overige 58 personen hadden een verzoek om informatie, zochten een luisterend voor wat zij hadden meegemaakt, of vroegen advies bij het opstellen van een klokkenluidersregeling voor hun organisatie.  In 23 gevallen was er duidelijk sprake van een ‘echte’ klokkenluiderszaak. Opvallend is het dat zeven van de 23 klokkenluiderszaken over (vermeende) misstanden in de zorgsector gaan. De aard van de vermeende misstanden in de 23 zaken is verschillend, waarbij de meeste zaken vallen in de categorieën ‘Schending van voorschriften of regels’, ‘Fraude’, ‘Verduistering of diefstal’, ‘Gevaar gezondheid, veiligheid milieu’ en ‘Mismanagement’ vallen.

 
Hulp ondernemingsraad

Uw ondernemingsraad kan een grote rol spelen bij het helpen van klokkenluiders. Dankzij de bevoegdheden die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad geeft, kan de OR het vuile werk voor de klokkenluider opknappen. Zo voeren bestuurder en OR regelmatig overleg over de ‘gang van zaken’ in de organisatie, zowel op financieel, sociaal als Arbo beleid. Daarnaast is de bestuurder verplicht om informatie te geven, zoals het jaarverslag en de begroting. De OR kan op elk terrein vragen stellen, maar dan moet de klokkenluider wel de OR benaderen.