Nieuws
Publicatiedatum: 28 juni 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
subsidie geld zak geld

Subsidieregeling om meer uren te werken op komst

Er komt een tijdelijke subsidieregeling om deeltijdwerkers meer uren te laten werken en daarmee de personeelstekorten op te lossen. Het eerste tijdvak voor aanvragen loopt van 13 januari tot en met 14 februari 2025. Het beschikbare budget is € 6.600.000. De regeling ligt nu voor ter internetconsultatie, tot en met 8 juli. Dit heeft Minister van Gennip van Sociale Zaken op 24 juni bekendgemaakt.

Zeven interventies

In het eerste tijdvak kan er subsidie worden aangevraagd voor zeven interventies. Vijf daarvan zijn specifiek gericht op de sectoren zorg, kinderopvang en onderwijs. Het gaat dan om roostersessies, herstructurering van taken, het ‘goede gesprek,’ combinatiebanen en mantelzorgvriendelijkheid. De andere twee interventies hebben betrekking op werknemers in alle arbeidsmarktsectoren. Brancheorganisaties, O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties en interventiepartners kunnen een aanvraag indienen.

Rol OR

Hebben jullie last van een tekort aan personeel? Als er te weinig mensen zijn, kan dat leiden tot een toenemende werkdruk voor de andere werknemers. Misschien kan je de bestuurder dan de tip geven om subsidie aan te vragen. En vraag dan meteen om een plan van aanpak over psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder werkdruk valt. De OR heeft instemmingsrecht (artikel 27 WOR) bij PSA-plannen en een algemene stimulerende taak (artikel 28 WOR) op het gebied van arbeidsomstandigheden.