Nieuws
Publicatiedatum: 15 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Thuiswerk- en reiskostenvergoeding omhoog

De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat per 1 januari omhoog van € 2 in 2022 naar € 2,13 per thuisgewerkte dag. Bij de indexatie is nog geen rekening gehouden met de gestegen energieprijzen. Ook de onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer stijgt van € 0,19 naar € 0,21 per 1 januari 2023 en € 0,22 per 1 januari 2024.

Tip voor de OR

Stimuleert (of verplicht) de werkgever thuiswerken in jullie organisatie, maar kennen jullie geen thuiswerkvergoeding? Zet het onderwerp dan op de agenda van de overlegvergadering met de bestuurder. Hou er wel rekening mee dat de twee soorten vergoedingen communicerende vaten zijn: het is logisch dat er niet op dezelfde dag én een reiskostenvergoeding én een thuiswerkvergoeding kan gelden. Beide vergoedingen bijhouden per werknemer per week of maand betekent een iets ingewikkelder administratie.