Nieuws
Publicatiedatum: 27 juni 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Thuiswerken remote hybride werken

Thuiswerken staat onder druk volgens CNV

Ruim 25% van de werknemers geeft aan dat hun werkgever terughoudender staat tegenover thuiswerken dan twee jaar geleden, bijna 33% heeft minder vrijheid om thuis te werken dan twee jaar geleden en een op de zes werknemers is niet vrij om te werken waar ze willen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CNV onder 1.100 leden die de mogelijkheid hebben om thuis te werken van 21 juni.

Gemiste kans

Ondanks de vele voordelen die thuiswerken biedt, zoals een betere balans werk-privé, een hogere productie, minder stress en minder ziekteverzuim staan werkgever sceptischer tegenover thuiswerken. Een gemiste kans volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin: ‘De arbeidsmarkt is krap, het ziekteverzuim is hoog. Thuiswerken is een quick win om werknemers tevreden en productief te houden. ‘We pleiten er daarom voor dat werknemers de vrijheid behouden om te werken waar ze willen. Het komt de productiviteit immers duidelijk ten goede’.

Thuiswerkkosten

Al krijgt driekwart van de thuiswerkers een thuiswerkvergoeding, 78% geeft aan dat de werkgever niet alle thuiswerkkosten vergoed. Volgens Fortuin zouden werkgevers wel wat ruimhartiger mogen zijn. Een thuiswerkvergoeding is goedkoper dan reiskosten. De werkkostenregeling biedt hier voldoende ruimte voor.

Rol OR bij arbeidsvoorwaarden

Conform artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de OR instemmingsrecht op het vaststellen, wijzigen of intrekking van bepaalde arbeidsvoorwaarden. Het intrekken van thuiswerken of hybride werken, voor zover het niet in de cao is geregeld, is zo’n arbeidsvoorwaarde. Als de OR niet instemt met het terugdraaien van hybride werken of thuiswerken, kan de bestuurder dit voorgenomen besluit niet uitvoeren.