Nieuws
Publicatiedatum: 24 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Uitstel betalen vakantiegeld door corona

Veel bedrijven zitten in zwaar weer door de coronacrisis en het nieuwe tijdelijke noodpakket overbrugging voor werkbehoud (NOW) van het kabinet is wellicht niet genoeg. Vakbond FNV is daarom bereid om in uitzonderlijke gevallen mee te werken aan uitstel van betaling van het vakantiegeld en de eventuele winstuitkering. Bijvoorbeeld om een faillissement te voorkomen. Bij KLM heeft de vakbond al afspraken over uitstel van de winstuitkering gemaakt. Van afstel mag geen sprake zijn, het is tenslotte uitgesteld loon waar de werknemers recht op hebben.

Meebeslissen als OR

Een werkgever mag niet eenzijdig besluiten tot uitstel van vakantiegeld of winstuitkering. Daarvoor is voorafgaande instemming nodig van de OR of de vakbond. Wordt er binnen uw organisatie over dit idee gesproken? Laat dit als ondernemingsraad dan niet aan u voorbijgaan. Ga direct het gesprek aan met de bestuurder over deze plannen en wijs de bestuurder op uw rechten.