Nieuws
Publicatiedatum: 9 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Discriminatie

Uitzendbureaus moeten discriminerende verzoeken melden

Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het zo goed als zeker: uitzendbureaus moeten een melding doen bij de arbeidsinspectie als ze te maken hebben met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever, bijvoorbeeld over leeftijd, gender of culturele achtergrond. Ze mogen eerst met de werkgever overleggen, maar als dat niet tot een wijziging van de selectie-eisen leidt, moeten een uitzendbureau dat verplicht melden bij de inspectie.

Toezicht en boete

De arbeidsinspectie kan na de melding overgaan tot toezicht op het werving- en selectiebeleid van de opdrachtgever en in het uiterste geval ook een boete uitdelen. Volgens minister Karien van Gennip ‘verdient iedereen verdient gelijkwaardige kansen in de zoektocht naar een baan. En het is onacceptabel dat nog te veel mensen te maken krijgen met arbeidsmarktdiscriminatie.’ De meldplicht is toegevoegd aan het wetsvoorstel gelijke kansen op werving en selectie, dat al dateert uit de vorige kabinetsperiode, maar is nooit behandeld  in de Tweede Kamer. Dat gebeurt nu wel.

Taak OR

Het is ook een verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om erop te letten dat de bestuurder een werving- en selectiebeleid heeft dat niet discriminerend is en juist uitnodigt tot diversiteit. Dat hoort bij de zorgtaak van de OR, zoals vermeld in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In artikel 27 lid 1 sub e staat dat de OR instemmingsrecht heeft met het aanstellingsbeleid, waaronder de inschakeling van uitzendbureaus ook valt.