Nieuws
Publicatiedatum: 6 april 2020 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

UWV opent NOW-loket

Werkgevers die vanwege de coronacrisis een tegemoetkoming nodig hebben voor de loondoorbetaling van werknemers kunnen vanaf nu een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Het UWV heeft hiervoor op maandag 6 april 9.00 uur een digitaal loket geopend dat tenminste openblijft tot 31 mei. Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen onder voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen en in dienst houden. Die tegemoetkoming is maximaal 90% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Lees hier meer over de inhoud van de regeling.

Grote drukte verwacht

Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Volgens directeur Fred Paling is het systeem afgelopen week daarop getest. Mocht de aanloop te groot worden, dan volgt er een automatische melding met het verzoek de aanvraag op een later tijdstip te doen. Werkgevers die een complete aanvraag indienen, kunnen uiterlijk binnen twee tot vier weken hun uitbetaling tegemoet zien. Dat kan alleen als de aanvraag in één keer goed en volledig is ingevuld. Aanvragers moeten tekeningsbevoegd zijn namens de organisatie en er mag geen surseance van betaling of faillissement zijn aangevraagd.