Nieuws
Publicatiedatum: 11 december 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Vakantiedagen meenemen naar volgend jaar

Het einde van het jaar nadert en misschien heeft u nog vakantiedagen over. Datzelfde geldt voor uw achterban. Het kan dus voorkomen dat uw OR vragen krijgt over het meenemen van vakantiedagen naar het nieuwe jaar. Wat zijn hierbij ook alweer de regels? Werknemers kunnen vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Deze dagen zijn echter niet onbeperkt geldig. Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze nog zes maanden geldig zijn en daarna vervallen. De wettelijke vakantiedagen die in 2013 zijn opgebouwd, moeten dus voor 1 juli 2014 worden opgenomen. Soms staat in de cao of bedrijfsregeling een afwijkende afspraak. Het is goed om daarnaar te verwijzen. Daarnaast zijn er bovenwettelijke vakantiedagen. Daarvoor geldt dat ze ook meegenomen kunnen worden naar het volgende jaar. Deze blijven langer staan, want ze verjaren pas na de duur van vijf jaar. De bovenwettelijke dagen die iemand in 2013 heeft opgebouwd, verjaren dan op 31 december 2018.