Nieuws
Publicatiedatum: 8 april 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Politiek

Vakbonden en OR’en roepen op tot beperken ‘politiek primaat’

Vakbonden, meer dan 100 medezeggenschapsorganen in de overheidssector en 1.000 anderen, waaronder medezeggenschapsdeskundigen roepen het kabinet in een petitie op het mogelijke beroep op het zogenaamde politiek primaat te beperken. Te veel onderwerpen worden door bestuurders bij de overheid onterecht geschaard onder het ‘primaat van de politiek’, waardoor de rechten van de OR vaak onterecht worden beperkt. Dat staat in een petitie die op 18 maart digitaal is overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Politiek primaat

Het politiek primaat is vastgelegd in artikel 46d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en betekent een wezenlijke beperking van de rechten van de ondernemingsraad in (semi-)overheidsorganisaties waar sprake is van publiekrechtelijke aanstellingen. Zo worden in de overlegvergadering met de OR niet aan de orde gesteld alles wat te maken heeft met de publiekrechtelijke taken van de organisatie, het uitvoeringsbeleid en de beloningsverhoudingen in de organisatie. De OR kan alleen met de bestuurder de personele gevolgen hiervan bespreken. Doordat de belangrijkste onderwerpen taboe zijn, kan de OR er ook niet over adviseren.