Nieuws
Publicatiedatum: 1 juli 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
CO2-registratie

Vanaf 1 juli verplicht werknemersmobiliteit registreren

Werkgevers met meer dan 100 werknemers zijn met ingang van 1 juli wettelijk verplicht de mobiliteit van hun werknemers in kaart te brengen. Het gaat om het registreren van het aantal afgelegde kilometers en het soort vervoersmiddel waarmee medewerkers naar hun werk reizen en naar zakelijke afspraken gaan. De gegevens moeten voor 1 juli 2025 worden aangeleverd bij de RVO. Hoe er precies geregistreerd moet worden, staat in deze checklist.

Ecologische voetafdruk

De registratieplicht moet ertoe leiden dat er eerst inzicht komt in de CO2-uitstoot per organisatie, als een soort nulmeting van de huidige ecologische voetafdruk. Pas daarna wordt er gekeken welke maatregelen effectief zijn om die uitstoot naar beneden te brengen. Dat is zo afgesproken tussen de overheid en de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). De registratie is zo geregeld dat werkgevers alleen op organisatieniveau gegevens aanleveren. Er is dus geen sprake het doorgeven van privacygevoelige gegevens.