Nieuws
Publicatiedatum: 7 oktober 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Vanaf 1 oktober meer invloed op pensioen

Uw OR heeft vanaf 1 oktober 2016 meer bevoegdheden over de pensioenen. Het instemmingsrecht uit artikel 27 is dan uitgebreid. Uw OR heeft dan instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van alle pensioenovereenkomsten, ongeacht de pensioenuitvoerder. Dat betekent dat ook als de pensioenen zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of een buitenlandse pensioenuitvoerder u instemmingsrecht heeft. U heeft meer invloed op pensioen, maar er zijn uitzonderingen. U heeft geen instemmingsrecht als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Ook als het pensioen is geregeld in de cao of een arbeidsvoorwaardenregeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (artikel 27 lid 3) heeft de OR geen instemmingsrecht.

Er verandert dus een hoop, omdat u tot nu toe slechts instemmingsrecht heeft bij pensioenregelingen die bij een verzekeraar worden ondergebracht. Dat gold voor slechts een deel van de pensioenen. Verder wordt het informatierecht versterkt in de WOR, zodat u over de pensioenovereenkomst kunt overleggen. De bestuurder moet de ondernemingsraad (in het nieuwe artikel 31f WOR) informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement van de pensioenovereenkomst.