Nieuws
Publicatiedatum: 24 maart 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Veel meer klokkenluiders dan verwacht

Ruim 500 medewerkers hebben zich gemeld bij het Huis voor de Klokkenluiders, dat pas een half jaar bestaat. Dat is maar liefst twee keer zoveel als er in eerste instantie werd verwacht. In zo’n 15% van de meldingen gaat het daadwerkelijk om klokkenluiders, die een melding doen van een misstand op de werkvloer met direct gevaar voor personen of het milieu. Dit blijkt uit de eerste rapportage van het Huis voor Klokkenluiders, vorige week.

Benadeelde klokkenluiders

Maar liefst driekwart van de klokkenluiders ervaren dat ze benadeeld worden na hun melding. Meestal gaat het hierbij om ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract. Als ondernemingsraad heeft u hier ook een rol in. Zo kunt u op de volgende aspecten letten:

  • Doe een initiatiefvoorstel voor een anonieme klachtenregeling, zo worden meldingen van klokkenluiders ook al in een voorstadium opgevangen.
  • Als ondernemingsraad heeft u een zorgplicht naar uw medewerkers toe. Vraag door bijvoorbeeld enquêtes gericht aan uw collega’s hoe zij de situatie, veiligheid en organisatiecultuur ervaren.
  • Uw OR heeft instemmingsrecht op de klokkenluidersregeling. Benieuwd waar u op moet letten? Houd dan onze volgende nieuwsbrief in de gaten voor de Checklist Klokkenluidersregeling.