Nieuws
Publicatiedatum: 20 april 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorstel voor gelijke beloning man en vrouw

Tweede Kamerlid Keklik Yücel van de PvdA wil de gelijke beloning van mannen en vrouwen bevorderen. Zij heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend om de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek aan te passen. Door wijziging van het instemmingsrecht op belonings- of functiewaarderingssystemen (artikel 27.1C) moeten organisaties ten minste één keer per jaar aan de OR informatie verstrekken over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen binnen dezelfde functiegroep. Ook moet er in het jaarverslag informatie staan over de eventuele beloningsongelijkheid en de maatregelen die hiertegen genomen worden. De OR krijgt daardoor een extra tool om een gelijke beloning tussen mannen en vrouwen te bevorderen.