Nieuws
Publicatiedatum: 1 februari 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Vrouwen op achterstand

Vrouwen op achterstand Ondanks verschillende feministische golven hebben vrouwen nog steeds een flinke achterstand in hun pensioen. Dat blijkt althans uit cijfers van het CBS. Slechts 59% van de vrouwen van boven de 65 jaar krijgt een aanvullend pensioen. Mannen hebben het wat dat betreft een stuk beter. Maar liefst 92% ontvangt een aanvullend pensioen. Vrouwen die wel een aanvullend pensioen krijgen, komen er in de meeste gevallen alsnog bekaaid vanaf. Zij krijgen namelijk gemiddeld nog minder dan de helft van wat mannen ontvangen. De kloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen tien jaar wel kleiner geworden. In 2000 ontving nog maar 50% van de vrouwelijke 65-plussers pensioen.

Iets voor de OR?

De OR kan hier niets aan veranderen, maar de cijfers zijn wel aanleiding om eens te kijken hoe de pensioenen en de lonen in uw organisatie verdeeld zijn. U kunt gebruik maken van het initiatiefrecht om dit onderwerp op de agenda te zetten. Ook artikel 28 biedt OR’en de gelegenheid om gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bespreken.