Nieuws
Publicatiedatum: 5 juli 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Weerwind grijpt in bij mensenrechtencollege

Mede op verzoek van de ondernemingsraad en van het management van het College van de Rechten van de Mens heeft minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming ingegrepen om de bestuurlijke impasse te doorbreken. Het College – dat een oordeel geeft bij discriminatieklachten – kon geen besluiten meer nemen nadat vier van de acht collegeleden bij de minister een melding hadden gedaan van discriminatie binnen het College. Daarop meldde bestuurder Jacobien Geel zich ziek. 

Raad van Advies 

Weerwind wilde eerst een onderzoek onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager afwachten, maar de OR en het management vinden dat te lang duren. Kiem van het probleem is dat twee klokkenluiders niet zijn voorgedragen voor herbenoeming door de Raad van Advies nadat ze een melding hadden gedaan van vriendjespolitiek, intimidatie en discriminatie. Volgens de Raad van Advies houden deze twee zaken geen verband met elkaar en zou er dus van benadeling geen sprake zijn.  

Klokkenluiders 

Volgens de minister is de bescherming van de klokkenluiders mogelijk wel in het geding en daarom krijgen ze hun salaris voorlopig doorbetaald. Ook is er een interim-voorzitter van het College aangesteld, die ervoor moet zorgen dat er weer besluiten genomen kunnen worden. Dat meldt de NOS op 30 juni.