Nieuws
Publicatiedatum: 21 november 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Weinig cao-akkoorden in 2012

De cao is niet alleen voor werknemers en werkgevers van belang, maar ook voor uw ondernemingsraad. Soms krijgt de OR namelijk extra bevoegdheden toegekend in de cao. Een cao heeft een beperkte geldigheidsduur. Is die van u (bijna) afgelopen? Dan kan het nog wel even duren voordat u een nieuwe cao krijgt. Het aantal afgesloten cao’s is in 20 jaar tijd namelijk niet meer zo laag geweest als dit jaar. Volgens werkgeversvereniging AWVN is over alle cao’s die dit jaar aflopen tot nu toe voor slechts 51% een nieuw akkoord bereikt. Het lage aantal heeft waarschijnlijk te maken met onzekerheid bij zowel werkgevers als vakbonden. Zo lang er geen nieuwe cao is, moet uw OR het met de oude cao-afspraken doen. Heeft u vragen over uw cao neem dan contact op met de vakbondsbestuurder.