Nieuws
Publicatiedatum: 13 maart 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Weinig nieuwe cao’s

De werkgeversverenigingen en de vakbonden hebben dit jaar nog maar weinig nieuwe cao’s afgesloten. Afgelopen januari verliepen bijvoorbeeld maar liefst 169 cao’s, terwijl er slechts in 14 gevallen nieuwe akkoorden werden bereikt. Door de economische crisis en de onzekerheid van de markt maken de sociale partners geen haast om een nieuwe cao af te sluiten. Ook de kabinetsvoornemens spelen een rol. Als het kabinet flink gaat bezuinigen dan willen de vakbonden de overheidsmaatregelen nog wel eens compenseren in de cao.

Verlopen cao

Als een cao verloopt en er nog geen nieuw akkoord is bereikt, moeten werkgevers, werknemers en uw OR het doen met de oude, inmiddels verlopen, cao. Deze blijft van kracht totdat de sociale partners een nieuw akkoord sluiten. Laat u vanuit uw OR of PVT dus niet van de wijs brengen door uw bestuurder dat bepalingen uit de cao niet meer gelden. Zolang er geen nieuw akkoord is, mag de bestuurder niet van de oude regels afwijken.