Nieuws
Publicatiedatum: 21 september 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Werkgever niet consequent: geen ontslag op staande voet

Reym, een professionele reiniger van industriële installaties, ontslaat een senior machinist (werknemer) op staande voet omdat hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidseisen. Het gaat om hoge drukreiniging en daarom hanteert Reym strikte veiligheidseisen en een zerotolerancebeleid. Wie zich niet aan deze veiligheidseisen houdt, wordt op staande voet ontslagen en maakt geen aanspraak op enige sociale verzekeringsuitkering.

Wat is er gebeurd?

Bij hogedrukwerkzaamheden aan een leiding heeft de werknemer zich niet aan de veiligheidsvoorschriften gehouden. Hij droeg niet de juiste beschermingsmiddelen, de werkplek was niet op de juiste manier afgezet en de veiligheidsvoorzieningen werden niet volgens de regels opgevolgd. Na ingreep van de voorman zijn de werkzaamheden door de werknemer volgens de veiligheidseisen hervat en afgerond.

Ontslag op staande voet

Nog diezelfde avond krijgt de medewerker een uitnodiging voor een gesprek de volgende dag met de vestigingsmanager. Tijdens dat gesprek krijgt hij te horen dat hij op staande voet is ontslagen omdat hij zich niet aan de veiligheidsvoorschriften heeft gehouden. In de ontslagbrief verwijt Reym de werknemer niet alleen het negeren van de veiligheidsvoorschriften, maar ook zijn laconieke houding tijdens het gesprek en dat hij al een keer bij een ongeval is betrokken geweest.

Verweer

In een e-mail laat de werknemer weten dat hij beschikbaar is om zijn werk voort te zetten en vecht zijn ontslag op staande voet aan bij de kantonrechter omdat het ontslag op staande voet niet direct is gegeven. Hij mocht immers zijn klus afmaken. De veiligheidsovertreding was niet zo ernstig dat het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Bovendien is het principe hoor en wederhoor niet toegepast. Verder draagt de werknemer aan dat het zerotolerancebeleid niet consequent wordt toegepast; leidinggevenden die de regels overtreden komen weg met een waarschuwing. De werknemer verzoekt de rechter het ontslag op staande voet te vernietigen.

Oordeel rechter

De kantonrechter stelt dat een werkgever die een zerotolerancebeleid voert, dit beleid consequent moet toepassen en daarbij het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen. De inhoud van het zerotolerancebeleid is dus niet helder. De rechter vindt verder dat Reym de inhoud van het zerotolerancebeleid en de gevolgen ervan vaker intern had moeten communiceren. Het oordeel van de rechter is dat er geen dringende reden is voor ontslag op staande voet. Reym moet de werknemer weer in dienst nemen en het loon betalen vanaf de dag van het ontslag inclusief vakantiegeld en gemiste overwerkuren.

Je vindt hier de hele uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2023:8758