Nieuws
Publicatiedatum: 14 februari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Werkgevers en werknemers: overleg over nieuw thuiswerkbeleid

Nu het kabinetsadvies ‘thuiswerken als het kan’ binnenkort vervalt, moeten organisaties hun thuiswerkbeleid snel opnieuw vormgeven. Dat zal niet makkelijk zijn. Zowel werkgevers als werknemers denken er onderling verschillend over. Sommige werkgevers bieden zonder problemen de ruimte om enkele dagen thuis te werken, anderen verwachten iedereen weer volledig op kantoor. Dit patroon zien we ook bij werknemers. Maar zonder een duidelijk nieuw beleid dreigt de chaos. En dat is niet goed voor de organisatie.

Werknemers willen zelf kiezen

In december peilde TNO wat werknemers zelf het liefst zouden willen. 35% geeft aan volledig thuis te willen blijven werken, 21% wil altijd naar kantoor en de grote meerderheid wil hybride werken: afwisselend thuis en naar kantoor. Er is een samenhang met leeftijd. Jongeren willen graag meer sociaal contact met collega’s en dus liever naar kantoor. Onder het mom ‘geen gezeur aan mijn kop’ werken oudere werknemers liever thuis.

Werkgevers willen zelf bepalen

Werkgevers zelf de keuze laten is ook niet per se een goed idee, zo blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Zij kiezen in dat geval massaal voor maandag en vrijdag thuiswerken. Daarmee worden alle maatschappelijke en economische voordelen van hybride werken teniet gedaan. Er komen weer meer files, de treinen worden voller en er is maximale kantoorcapaciteit nodig. Ook dreigt het gevaar dat als de regels te strak worden, medewerkers elders gaan werken. En met de huidige krappe arbeidsmarkt is dat geen fijn idee.

Regie nemen

Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering, geeft in de Volkskrant van 14 februari aan dat werkgevers snel de regie moeten nemen duidelijke regels moet opstellen over hybride werken. Als ze dat niet doen, zullen werknemers elk individueel bepalen wat het beste voor hen is. En dat kan botsen met het belang van de organisatie. Denk maar aan problemen bij talent management, het aanjagen van creatieve processen en de continuïteit van de bedrijfscultuur.

Vastleggen in cao

Toch is het essentieel dat werknemers hier ook in worden gehoord. Dat gebeurt ook al volop, volgens Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Het onderwerp ligt op tafel bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereekomsten (cao’s). En werkgevers en werknemers komen er daar samen ook zeker uit, getuige de 90 afgesloten cao’s waarin inmiddels afspraken over hybride werken zijn gemaakt.

Afspraken met de ondernemingsraad

Is er geen cao van toepassing, dan is het zaak om als werkgever snel om tafel te gaan met de ondernemingsraad en te bespreken wat wenselijk is voor de organisatie en de medewerkers. De OR heeft in principe instemmingsrecht bij het instellen of wijzigen van hybride werken, conform artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden.