Nieuws
Publicatiedatum: 25 februari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Werkkostenregeling verruimd van 1 januari 2020

De Werkkostenregeling wordt verruimd, zodat werkgevers tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen kunnen geven aan medewerkers. Dit wordt mogelijk gemaakt, doordat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% wordt verhoogd voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Deze zogeheten vrije ruimte is het percentage van de totale bruto loonsom dat de werkgever onbelast mag vergoeden. Vooral MKB-werkgevers hebben hier dus profijt van. Boven de 400.000 euro blijft de vrije ruimte van 1,2% gelden. De bedoeling is dat de verruiming ingaat vanaf 1 januari 2020. Zo besloot de ministerraad onlangs op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën.

WKR op de overlegagenda

Zet de verruiming van de WKR op de overlegagenda met de bestuurder. Doordat de bestuurder meer ruimte heeft om onbelaste vergoedingen te geven aan werknemers, kan het zo zijn dat de secundaire arbeidsvoorwaarden verruimd worden.

Cao

Geldt er een cao voor uw organisatie? Dan heeft u daar als ondernemingsraad geen invloed op. Wel biedt artikel 32 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de mogelijkheid om aanvullende bevoegdheden toe te kennen aan de OR in een ondernemingsovereenkomst, afgesloten door de bestuurder en de OR. Dan kunnen er wel aanvullende arbeidsvoorwaarden worden afgesproken door OR en bestuurder.

Avr?

Het komt steeds vaker voor dat de bestuurder een arbeidsvoorwaardenregeling (Avr) overeenkomt met de ondernemingsraad, in plaats van een cao met de vakbond. Geldt er in uw organisatie een Avr, of bent u op dit moment in onderhandeling met de bestuurder over de Avr? Wijs hem dan op de mogelijkheid van het hoger onbelast vergoeden, dit kan ervoor zorgen dat u betere arbeidsvoorwaarden voor uw achterban in de wacht weet te slepen.