Nieuws
Publicatiedatum: 4 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Portemonee

Werknemers in armoede: dit kan de werkgever doen

Er zijn ruim 200.000 werkenden in Nederland die in armoede leven, zowel onder werknemers als zelfstandigen. De Sociaal-Economische Raad (SER) onderzocht de problemen van deze groep werkenden en ziet een cruciale rol voor werkgevers om geldproblemen bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Herken de signalen

Er zijn verschillende signalen waaraan een werkgever kan herkennen dat er mogelijk geldproblemen spelen bij een werknemer,  zoals stress, frequent ziekteverzuim en een verminderde productiviteit. Maar ook verzoeken om voorschotten of uitbetaling van vakantiedagen kunnen een teken zijn dat een werknemer het niet heel breed heeft. Geldproblemen brengen vaak een gevoel van schaamte met zich mee, en daarom zullen niet alle werknemers met problemen zich meteen melden.

Ga het gesprek aan

Belangrijk is om het gesprek aan te gaan met werknemers met mogelijke geldproblemen. Voor veel werkgevers is dat een hele grote en moeilijke stap. Het juiste moment aangrijpen is essentieel. Meestal is dit op het moment dat een werknemer zich zelf meldt bij de werkgever voor bijvoorbeeld een voorschot of een eerdere uitbetaling van toeslagen.

Meer werken

Meer uren werken zou voor veel werknemers een oplossing zijn, vooral in de uitzendbranche. Een uitzendcontract bestaat nu uit gemiddeld 30 uur. De SER stelt voor om hier 32 uur van te maken. ‘Ook zou het terugdringen van de maximale uitzendperiode van 78 naar 52 weken een stap in de goede richting zijn’, aldus Jurriën Koops, directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen in eigen berichtgeving van de SER. Maar meer werk is niet de enige oplossing, daar hoort ook een verlaging van de belastingen en premies bij. Anders blijft er onder aan de streep bijna niks extra’s over voor werknemers.