Nieuws
Publicatiedatum: 16 juni 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Wet Werk en zekerheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Deze wet wil de regels voor ontslag stroomlijnen, de rechtspositie van flexwerkers verbeteren en aanpassing van de werkloosheidsregelingen. De nieuwe wet bevat een heel scala van ingrepen die op verschillende momenten in zullen gaan. De strengere regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en de verplichting om op tijd aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd gaan in op 1 januari 2015. Ook de plicht om na een halfjaar werkloosheid al het werk te gaan doen dat beschikbaar is, geldt vanaf 1 januari 2015. De veranderingen in het ontslagrecht moeten ingaan op 1 juli 2015. De verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (Ww) gaat in vanaf 1 januari 2016.