Nieuws
Publicatiedatum: 18 mei 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Wijziging instemmingsrecht op pensioenregelingen

Op 1 juli 2016 wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad voor pensioenregelingen gewijzigd. Dat is in ieder geval de bedoeling van staatssecretaris Klijnsma. Ze heeft een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De door Klijnsma beoogde wijziging heeft betrekking op artikel 7 uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Aan dit artikel wordt toegevoegd dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad ook van toepassing is op een voorgenomen besluit om het pensioen in een andere lidstaat of bij een verzekeraar met een zetel buiten Nederland onder te brengen. Verder wordt lid 3 van artikel 27, WOR aangevuld met de bepaling dat het instemmingsrecht op het instellen, intrekken of wijzigen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds niet van toepassing is, maar voor een vrijwillig ingesteld bedrijfstakpensioenfonds wél.