Video's
Laatst gewijzigd op: 27 juni 2019

Het OR jaarverslag

Uw ondernemingsraad is verplicht om elk jaar het OR Jaarverslag op te stellen en dit verslag te verspreiden onder uw achterban en de bestuurder. Dat staat in artikel 14, lid 2h van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In het jaarverslag kijkt u terug op het afgelopen jaar en beschrijft u de activiteiten van de OR van het afgelopen jaar. Het begin van het nieuwe jaar is dus een goed moment om aan de slag te gaan met het OR Jaarverslag. Maar hoe stelt u het verslag op? Welke vorm heeft het verslag? Aan wie moet u het verstrekken?