Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2019

Briefing aan externe deskundige

Als ondernemingsraad heeft u het recht een (externe) deskundige in te schakelen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw taken. Een externe deskundige kan u inhoudelijk adviseren. Zo kunt u weloverwogen uw standpunt als ondernemingsraad bepalen en staat u sterker tijdens de overlegvergadering met de bestuurder. In de praktijk is dit vooral bij belangrijke advies- of instemmingsaanvragen geen overbodige luxe. Heeft u een externe deskundige gekozen? Dan is het belangrijk dat u de deskundige duidelijk informeert over wat uw vraag is en wat uw verwachtingen zijn. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.