Nieuws
Publicatiedatum: 9 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Partnerverlof

Betaald ouderschapsverlof naar 70% van het dagloon

Het kabinet verhoogt de uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 naar 70% van het dagloon. Daarmee wil het kabinet meer mensen de mogelijkheid bieden om werk en zorg te combineren. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft dit ontwerpbesluit in een brief op 8 maart aangeboden aan de Eerste en Tweede kamer.

Drempel verlagen

Vanaf 2 augustus kunnen ouders in het eerste levensjaar van hun kind negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Door de tegemoetkoming te verhogen naar 70% is het voor meer mensen aantrekkelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Met name voor jonge vaders, zodat ze meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind.

Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven dat het streeft naar gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Dit is een van de maatregelen die past in de brede agenda van het kabinet. Andere maatregelen zijn het bestrijden van loonverschillen, een royalere kinderopvangregeling en meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven en de overheid.