Nieuws
Publicatiedatum: 18 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Pensioenopbouw

Pensioenpremies in 2022 weer fors omhoog

Ruim een op de drie bedrijfstakpensioenfondsen, die pensioenen voor een hele bedrijfstak verzorgen, verhogen in 2022 de premies. In totaal gaan 1,8 miljoen werknemers meer pensioenpremie betalen. Tussen 2015 en 2020 stegen de premies al met 25%, in 2021 gingen ze ook flink omhoog. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het Financieele Dagblad en PensioenPro, gepubliceerd in het FD van 14 januari.

Zeker pensioen

Werknemers zien de stijgende premies direct afgaan van hun brutosalaris, waardoor ze netto minder overhouden. Werkgevers, die vaak twee derde van de premie betalen, zien de loonkosten aanzienlijk toenemen. De oorzaak is de belofte voor een ‘zeker’ pensioen. Dat wordt betaald uit enerzijds de beleggingsrendementen, anderzijds de ingelegde premies. Door de lage rente waren de beleggingsresultaten niet hoog genoeg om de toegezegde pensioenen uit te betalen, vandaar de hogere premies.

Nieuw pensioenstelsel

Naar verwachting is het een van de laatste keren dat de premies zo stijgen. De overstap naar een nieuw pensioenstelsel is aanstaande. Dit jaar stemt de Tweede Kamer over het nieuwe stelsel. Andere fondsen, zoals het grote ABP, hebben daar al op geanticipeerd door de premies niet te laten stijgen en pensioenen onder de kostprijs aan te bieden. Als het nieuwe stelsel ingaat, zijn er geen beloftes meer over de hoogte van een pensioen. De premies zullen stabiliseren. Dat is fijn voor ‘nu’, maar hoeveel pensioen werknemers uiteindelijk krijgen wordt onzekerder.