Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019

Brief aan bestuurder over wijziging OR-reglement

Door middel van deze voorbeeldbrief kunt u de bestuurder op de hoogte brengen van uw voorgenomen wijzigingen in het OR-reglement. Soms is het nodig om het OR-reglement aan te passen, bijvoorbeeld wanneer het reglement niet meer past bij de huidige organisatie. Het OR-reglement beschrijft de werkwijze van de ondernemingsraad en is dus puur een interne OR-kwestie is. Toch bent u verplicht om wijzigingen in het reglement voor te leggen aan de bestuurder en uw achterban. Ook moet u hen de mogelijkheid bieden om bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingen.